Om Årstalistan

Årstalistans syfte är att vara en naturlig mötesplats för våra kunder som jobbar med frukt och grönsaker.

Här finns möjlighet för kommuner, landsting, samt övriga upphandlande företag och organisationer att följa sortiment och aktuella produkter under året.

Listan erbjuder även ett generellt prisindex som speglar genomsnittspriser i Sverige vid försäljning av hel förpackning.

Sortiment och priser styrs av tillgång och efterfrågan och uppdateras 2gg/vecka (måndag – torsdag)

Samtliga produkter avser kvalitet 1 och överensstämmer i tillämpliga delar med EU:s handelsnormer för färska frukter och grönsaker.