Användarvillkor

Din rätt att använda information på webbplatsen

Allt material som Årstalistan har lagt ut på webbplatsen skyddas av immaterialrättslig lagstiftning. Det betyder bl.a. – listan får inte vidarebefordras – skrivas ut eller på annat sätt spridas utan skriftligt samtycke av Årstalistan.

De varumärken eller andra kännetecken som Årstalistan äger får inte användas utan uttryckligt skriftligt godkännande från Årstalistan. Årstalistans varumärken, kännetecken eller firma får inte användas på så sätt att det i en sökmotor uppkommer en ”felaktig” träff, t.ex. i s.k. meta-taggar eller annan dold text.

Prenumerationsavgift 995 kronor månad.

Då kommuner, regioner och företag använder Årstalistan i sina upphandlingar ska medlemskapet i Årstalistan gälla för hela den tid som upphandlingen omfattar. Detta innebär att medlemskapet ska gälla under hela den period, som det avtal som upphandlingen lett fram till, gäller.

Årstalistan tillämpar i alla andra fall av användning av Årstalistan tillsvidareprenumeration. Det innebär att listan tillhandahålls under en sexmånadersperiod, vilken förlängs med ytterligare sexmånadersperioder, om inte avtalet sägs upp skriftligen senast en månad före respektive sexmånadersperiods utgång.